[Archiwum] Zarząd do listopada 2014

Zarząd Samorządu Studentów UKSW jest organem wykonawczym, a jego kadencja trwa rok.

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności uchwalanie, zmienianie i realizowanie budżetu Samorządu, dysponowanie środkami materialnymi Samorządu, podejmowanie decyzji lokalowych będących w gestii Organów Samorządu, reprezentowanie Społeczności Studenckiej Uczelni na zewnątrz, występowanie jako reprezentacja Studentów Uczelni w sporach zbiorowych, wybieranie delegata do Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, wybieranie delegata do Forum Uniwersytetów Polskich, opiniowanie decyzji Władz Uczelni dotyczących pomieszczeń przeznaczonych na cele studenckie, wykonywanie bieżącej działalności niezastrzeżonej dla innych Organów Samorządu, uaktualnianie i udostępnianie informacji na stronach Samorządu oraz portalach internetowych, załatwianie innych spraw służących realizacji zadań Samorządu, zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy inne organy zawieszają swoją działalność.

Do kompetencji Przewodniczącego Zarządu należy ponadto wnioskowanie do Rektora o powołanie Odwoławczej Komisji Stypendialnej i delegowanie w jej skład określonych Studentów oraz współdecydowanie o podziale funduszy pomocy materialnej oraz uzgadnianie treści Regulaminu pomocy materialnej dla studentów z Rektorem.

Zarząd od 24 listopada składał się z następujących osób:

Przewodniczący Zarządu -   Mariusz Baj

Wiceprzewodniczący Zarządu - Piotr Rodzeń

Sekretarz Zarządu - Kinga Kołota

Komisja Rozrywki i Sportu- Łukasz Słończewski

Komisja Kultury i Promocji - Mateusz Izydorek vel Zydorek

Komisja Współpracy - Martyna Schabek

Komisja Cyfryzacji - Dominik Szymczyński

 

W okresie od 14 listopada do 24 listopada  funkcjonował Zarząd Komisaryczny w składzie:

Przewodniczący Zarządu Komisarycznego - Krystian Stobiński

Wiceprzewodniczący Zarządu Komisarycznego - Kamil Kędzierski

Sekretarz Zarządu Komisarycznego - Justyna Radomska

 

W kadencji do listopada 2014 roku Zarząd składał się z następujących osób:

Przewodniczący Zarządu -  Rafał Kowalczyk

Wiceprzewodniczący Zarządu - Mariusz Baj

Sekretarz Zarządu - Maja Patrycy

Komisja Kultury i Rozrywki - Mikołaj Stolarski

Komisja Promocji - Michał Dziobkowski

Komisja Sportu - Kamil Maciejczyk

Komisja Przedsiębiorczości - Bartosz Owczarek

Komisja Współpracy - Piotr Rodzeń

Komisja Dydaktyczna - Marcin Miłko

 

W kadencji 2013/2014 Zarząd składał się z następujących osób:

Przewodniczący Zarządu - Radosław Serafin

Wiceprzewodnicząca Zarządu - Aleksandra Siwek

Sekretarz Zarządu - Cezary Nowak

Komisja Socjalno-prawana | Odwoławcza Komisja Stypendialna - Paweł Janas

 

W kadencji 2012/2013 Zarząd składał się z następujących osób:

Przewodniczący Zarządu -Szymon Krzysztof Ciećko

I Wiceprzewodniczący Zarządu - Radosław Serafin

II Wiceprzewodniczący Zarządu - Łukasz Druchliński

Sekretarz Zarządu - Aleksandra Siwek

Komisja Współpracy Międzynarodowej i Inicjatyw Studenckich - Bartek Radomski

Komisja Rozwoju i Promocji - Eryk Kaźmierczak

Komisja Dydaktyki - Przemysław Trejnis

Komisja Sportu - Tomasz Bogdański

Komisja Legislacyjna, Rzecznik Praw Studenta - Mateusz Cieślak

Odwoławcza Komisja Stypendialna - Paweł Janas

 

W kadencji 2011/2012 Zarząd składał się z następujących osób:

Przewodniczącego Zarządu - Arnold Nadolczak

Wiceprzewodniczącego Zarządu, Przewdniczącego Komisji Stypendialnej - Szymon Krzysztof Ciećko

Sekretarza Zarządu - Małgorzata Niezielska

Przewodniczącej Komisji Sportu - Magdalena Turkot

Przewodniczącego Komisji Rozwoju i Spraw Międzynarodowych - p.o. Eryk Kaźmierczak

Przewodniczącego Komisji Rozrywki - Łukasz Druchliński

Przewodniczącego Komisji Kultury -  Radosław Serafin

Przewodniczącej Komisji Dydaktyki -  p.o. Małgorzata Niezielska

Przewodniczącego Komisji ds. Promocji i  Informacji- Bartosz Radomski

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005