Prezydium Parlamentu:

(parlament@samorzad.uksw.edu.pl)

Marszałek Parlamentu – Karol Bancerz (WSE)
Wicemarszałek – Jakub Szymaszek (WNHS)
Sekretarz – Maciej Pajda (WPiA)

Reprezentanci:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku
Julia Krupa
Wiktoria Warzocha

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Mateusz Bujnowski
Adrianna Kalinowska

Wydział Matematyczno-przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
Patryk Pyrkosz

Wydział Medyczny Collegium Medicum
Aleksandra Radwańska
Jagoda Barszczewska
Joanna Burkacka

Wydział Nauk Historycznych
Anita Klimek
Jakub Szymaszek

Wydział Nauk Humanistycznych
Szymon Prusiński
Michał Ryszka
Jolanta Zalewska

Wydział Nauk Pedagogicznych
(brak)

Wydział Prawa i Administracji
Maciej Pajda
Mateusz Grabowski
Karol Rogala

Wydział Prawa Kanonicznego
Wiktoria Szumska
Maciej Urbański

Wydział Studiów nad Rodziną
(brak)

Wydział Społeczno-Ekonomiczny
Karol Bancerz
Michał Nowakowski
Cezary Kostrzewa

Wydział Teologiczny
Agata Skalska
Julia Tkaczyk
Korneliusz Zieliński