Kongres Zdrowia Publicznego 2021

Szanowni Studenci,

w imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w Kongresie Zdrowia Publicznego Fundacji Instytutu Ochrony Zdrowia. Odbędzie się on w dniach 9-10 grudnia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Wielowymiarowa płaszczyzna dialogu z przedstawicielami administracji państwowej z różnych resortów sprawia, że Kongres jest synonimem budowania świadomości społecznej w obszarze zdrowia publicznego. Rejestracja możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie https://zdrowiepubliczne.org. Podczas Kongresu Zdrowia Publicznego 2021 zorganizowany zostanie konkurs prac z zakresu zdrowia publicznego. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba zawodowo lub naukowo zajmująca się zdrowiem publicznym. 

Praca konkursowa powinna dotyczyć jednego tematu spośród:

  1. choroby cywilizacyjne, 
  2. promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, profilaktyka chorób, health literacy,
  3. system ochrony zdrowia / ekonomika ochrony zdrowia, 
  4. zdrowie psychiczne, 
  5. uwarunkowania społeczne chorób / zdrowie środowiskowe. 

Zwracamy się także z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji o nadchodzącej konferencji na Państwa stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

W załącznikach mogą Państwo znaleźć najważniejsze informacje, w razie ewentualnych pytań zachęcamy do kontaktu mailowego.