IX zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS UKSW

na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję IX zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbędzie się 25 kwietnia o godz. 17:00 w formie stacjonarnej (kampus Wóycickiego, bud. 23, pok. 107).

Poniżej przedstawiam proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IX posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

2. Wybór komisji skrutacyjnej 

3. Sporządzenie listy obecności

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Informacje Prezydium

6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności

7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności

8. Przyjęcie protokołu z VIII zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

9. Omówienie zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW

10. Zatwierdzenie zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW

11. Wolne wnioski

12. Zamknięcie IX zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW