IV zwyczajne posiedzenie WRS WMP.SNŚ

Na podstawie § 27 punktu 4. Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2021 r. niniejszym zwołuję się IV zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów  Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW. Posiedzenie odbędzie się 6 maja 2022 r. (piątek) o godz. 17:30 w sali 004, bud 23, Kampus Wóycickiego.

 Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie IV zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW  
2. Wybór komisji skrutacyjnej 
3. Sporządzenie listy obecności 
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Dyskusja nad powstającymi inicjatywami Wydziałowej Rady Studentów
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie IV zwyczajnego posiedzenia WRS WMP.SNŚ UKSW 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w posiedzeniu, proszę o uprzedni kontakt z Przewodniczącą WRS WMP.SNŚ UKSW Julią Bielińską za pośrednictwem maila: julia.bielinska@opoczta.pl

Zamieszczono w: WRS