IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej 24 listopada 2021 r. o godz. 19:00 w sali 107 bud. 23, kampus Wóycickiego.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium
 6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Przyjęcie Protokołu z III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 9. Wybór Przedstawiciela do komisji FOS z Wydziału Społeczno-Ekonomicznego
 10. Propozycje zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 11. Przekazanie kluczy Przewodniczącym Wydziałowych Rad Studentów.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW