IV posiedzenie Parlamentu SaS

Na podstawie § 3 pkt. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej 24 listopada 2021 r. o godz. 19:00 w budynku 23 sala 105/106, kampus Wóycickiego.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Sporządzenie listy obecności
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Informacje Prezydium
 6. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
 7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW
 8. Przyjęcie Protokołu z III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
 9. Wybór Przedstawiciela Studentów Wydziału Społeczno- Ekonomicznego do komisji FOS.
 10. Propozycje zmian do Regulaminu Samorządu Studentów UKSW
 11. Przekazanie kluczy Przewodniczym Wydziałowych Rad Studentów
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie IV zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW