Informacje dot. Stypendium Rektora 2021/2022

Pojawiają się pierwsze pytania dot. terminu otrzymania decyzji w sprawie Stypendium Rektora. 📃

Informujemy w imieniu Uczelnianej Komisji Stypendialnej oraz Działu Pomocy Materialnej dla Studentów, że proces rozpatrywania wniosków TRWA – zgodnie z § 7 pkt. 3 Regulaminu Świadczeń najdalszy termin otrzymania pierwszej wpłaty (w przypadku otrzymania stypendium) to 21 grudnia. ✅

Rozumiemy Waszą troskę w tej sprawie, jednak prosimy o CIERPLIWOŚĆ – dodatkowe pytania kierowane do UKS lub DPMS nie przyspieszą procesu wydawania decyzji. 🚫

Zamieszczono w: DWM