III zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Uprzejmie informujemy, że III zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW odbędzie się 28 października 2021 r. o godz. 17:00 w formie zdalnej za pomocą aplikacji MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Przyjęcie porządku obrad
  4. Informacje Prezydium
  5. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
  6. Przyjęcie protokołu z I nadzwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie III zwyczajnego posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW