II zwyczajne posiedzenie WRS WSR

Na podstawie §27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się
II zwyczajne posiedzenie WRS Wydziału Studiów nad Rodziną. Posiedzenie odbędzie się w 21 marca 2022 roku, godz. 17:00 w sali 402, bud. 23. Osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w posiedzeniu stacjonarnie otrzymają możliwość połączenia się w formie zdalnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie  II zwyczajnego posiedzenia WRS WSR
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przyjęcie protokołu z I zwyczajnego posiedzenia WRS WSR
  6. Przyjęcie protokołu z I nadzwyczajnego posiedzenia WRS WSR
  7. Wolne wnioski
  8. Zamknięcie II zwyczajnego posiedzenia WRS WSR
Zamieszczono w: WRS