I nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej SaS UKSW

Na podstawie § 4 pkt. 5 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuje się I nadzwyczajne posiedzenie Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW. Posiedzenie odbędzie się w formie elektronicznej, 1q czerwca 2022 roku o godz. 15:00, na platformie Microsoft Teams.

Poniżej przedstawiamy proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie II nadzwyczajnego posiedzenia komisji rewizyjnej
  2. Wybór komisji skrutacyjnej
  3. Sporządzenie listy obecności
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Omówienie zgłoszonego komisji wniosku
  6. Omówienie przygotowania uchwał w sprawie utraty mandatów przez parlamentarzystów
  7. Głosowanie w sprawie postępowania komisji nad zgłoszonymi włoskami
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie posiedzenia