Aktualności

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 26.09.2021 o 18:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad: Czytaj dalej

I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Pager item text: 
I nadzwyczajne posiedzenie

Uprzejmie informujemy, iż 15 września 2021 r. o godz.18:30 odbędzie się I nadzwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW za pośrednictwem platformy MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Prezydium
 4. Wybór kandydatów do OKWS
 5. Wolne wnioski
 6. Zamknięcie obrad

 

Link do posiedzenia:  Czytaj dalej

II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2021/2022)

Pager item text: 
II posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że II zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 czerwca 2021 roku (poniedziałek) o godz. 17:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams.  Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WBNS (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 8.06.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
7. Wybór Sekretarza WRS
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

I zwyczajne posiedzenie WRS WPK (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPK

Na podstawie art. 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów zwołuje się Pierwsze Posiedzenie WRS WPK które odbędzie się 8 czerwca 2021 r. o godz. 20 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Pager item text: 
I posiedzenie Parlamentu SaS

Na podstawie § 13 ust. 1 Regulaminu Samorządu Studentów zostało zwołane Pierwsze Posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW, które odbyło się w formie hybrydowej 27 maja 2021 r. na kampusie Wóycickiego w bud. 23 oraz za pośrednictwem platformy MS Teams.

Regulamin Samorządu Studentów UKSW

Pager item text: 
Regulamin Samorządu Studentów

W dniu 26 marca 2021 roku Parlament Samorządu Studentów UKSW przyjął nowy Regulamin Samorządu Studentów UKSW. Czytaj dalej

IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Pager item text: 
IX posiedzenie Parlamentu
Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu i Prezydium Parlamentu SaS zapraszają na IX posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS oraz I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS odbędzie się 27 maja 2021 roku. Posiedzenia odbędą się w formie hybrydowej. 
 
Osoby, które chcą i mogą uczestniczyć w posiedzeniu stacjonarnie zapraszamy  na kampus Wóycickiego do bud. 23 do auli 105 i 106. Jednocześnie zastrzegamy, że proponowane sale mogą ulec zmianie. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.
 
Posiedzenie sprawozdawcze rozpocznie się o godz. 12:30, zaś posiedzenie elekcyjne o godz.

I posiedzenie WRS WMP SNŚ (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WMP SNŚ

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WMP. SNŚ. , które odbędzie się 28.05.2021 o godzinie 19:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Sporządzenie listy obecności
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podsumowanie działalności WRS w poprzedniej kadencji.
 6. Wybór Przewodniczącego WRS WMP. SNŚ.
 7. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WMP. SNŚ.
 8. Wybór Sekretarza WRS WMP.SNŚ.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie posiedzenia.

I posiedzenie WRS WPiA (2021/2022)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WPiA, które odbędzie się 25.05.2021 o 20:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Wybór Przewodniczącego WRS

6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

7. Wybór Sekretarza WRS

8. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie posiedzenia

Subskrybuje zawartość