Aktualności

I posiedzenie WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego, które odbędzie się 26.06.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Czytaj dalej

I posiedzenie WRS WSE (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 25.06.2020 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

I posiedzenie WRS WPiA (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WPiA

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WPiA, które odbędzie się 25.06.2020 o 15:30. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Czytaj dalej

XII posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Pager item text: 
XII posiedzenie Parlamentu

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu i Prezydium Parlamentu SaS zapraszają na XII posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS oraz I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS, które odbędzie się w środę 24 czerwca 2020 r. o 12.00 w Auli Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 w sali 105 i 106 (sael zostaną połączone). Posiedzenie będzie pół zdalne.

Czytaj dalej

XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS UKSW (kadencja 2019/2020)

Pager item text: 
XI posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 27 maja 2020 roku o godz. 19:00 w formie posiedzenia zdalnego.

Czytaj dalej

X posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
X posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że X posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 17:30 w formie posiedzenia zdalnego.

Czytaj dalej

IX posiedzenie elekcyjne Parlamentu Sas (2019/2020)

Pager item text: 
IX posiedzenie elekcyjne Parla

Informujemy, że IX posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 16:00 w formie zdalnej. Podczas tego posiedzenia odbędą się wybory na elektorów studenckich. Wybory są otwarte i każda osoba spełniająca wymagania zgodnie ze Statutem, może zgłosić swoją kandydaturę drogą mailową. Każdy kandydat będzie zobowiązany wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie kandydata na Elektora Uniwersytetu".

Czytaj dalej

VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 15:00 na kampusie przy ul. Dewajtis w sali 223.

Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, które odbędzie się 19.02.2020 r. (środa) o 11.30 w pokoju 004 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

IV posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 19.02.2020 r. (środa) o godzinie 11:45 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość