Aktualności

XII posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS i I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS

Pager item text: 
XII posiedzenie Parlamentu

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu i Prezydium Parlamentu SaS zapraszają na XII posiedzenie sprawozdawcze Parlamentu SaS oraz I posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS, które odbędzie się w środę 24 czerwca 2020 r. o 12.00 w Auli Schumana na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 w sali 105 i 106 (sael zostaną połączone). Posiedzenie będzie pół zdalne.

Czytaj dalej

XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS UKSW (kadencja 2019/2020)

Pager item text: 
XI posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że XI posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 27 maja 2020 roku o godz. 19:00 w formie posiedzenia zdalnego.

Czytaj dalej

X posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
X posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że X posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 17:30 w formie posiedzenia zdalnego.

Czytaj dalej

IX posiedzenie elekcyjne Parlamentu Sas (2019/2020)

Pager item text: 
IX posiedzenie elekcyjne Parla

Informujemy, że IX posiedzenie elekcyjne Parlamentu SaS odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku o godz. 16:00 w formie zdalnej. Podczas tego posiedzenia odbędą się wybory na elektorów studenckich. Wybory są otwarte i każda osoba spełniająca wymagania zgodnie ze Statutem, może zgłosić swoją kandydaturę drogą mailową. Każdy kandydat będzie zobowiązany wypełnić i dostarczyć "Oświadczenie kandydata na Elektora Uniwersytetu".

Czytaj dalej

VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS (2019/2020)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS odbędzie się 27 lutego 2020 roku o godz. 15:00 na kampusie przy ul. Dewajtis w sali 223.

Czytaj dalej

I zwyczajne posiedzenie WRS WSR

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW, które odbędzie się 19.02.2020 r. (środa) o 11.30 w pokoju 004 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

IV posiedzenie zwyczajne WRS WSE (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WSE

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się czwarte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Społeczno-Ekonomicznego, które odbędzie się 19.02.2020 r. (środa) o godzinie 11:45 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Czytaj dalej

V posiedzenie zwyczajne WRS WFCh (2019/2020)

Pager item text: 
V posiedzenie zwyczajne WRS WF

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się piąte posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału WFCh, które odbędzie się 06.02.2020 o 10:30 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia
6. Powołanie przedstawiciela studentów WRS WFCh do Wydziałowej Komisji Wyborczej
7. Powołanie przedstawicieli studentów do podkomisji kierunku filozofia i ochrona środowiska Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

IV posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ (2019/2020)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WMP

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych UKSW informuje, że IV posiedzenie zwyczajne odbędzie się 29.01.2020 (środa) o 12.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych

5. Wybór przedstawiciela studentów do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia i Dydaktyki

6. Wybór przedstawiciela studentów do Uczelnianej Komisji ds. Dofinansowania Organizacji Studenckich.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie posiedzenia

I Nadzwyczajne Posiedzenie WRS WNP (2019/2020)

Pager item text: 
Nadzwyczajne Posiedzenie WRS W

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW informuje, że posiedzenie nadzwyczajne odbędzie się 16.01.2020 (czwartek) o 11:30 w pokoju 1510 (czytelnia) w budynku 15 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość