Aktualności

II posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WSR
Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad rodziną, które odbędzie się 24.03.2021 r. o godz. 16:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 
3. Przyjęcie porządku obrad.
 
4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.
 
5. Wolne wnioski.
 
6. Zamknięcie posiedzenia.
 

IV posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się IV posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 01.03.2021 r. o godz. 14:50 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 lutego 2021 roku (piątek) o godz.:14:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link: 

  Czytaj dalej

V zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
V posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że V zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz.:15:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

I posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów Nad Rodziną,  które odbędzie się 20.01.2021 r. o godz. 18:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.           

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przewodniczącego WRS

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

6. Wybór Sekretarza WRS

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia

IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz.:16:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Na posiedzeniu obecna będzie również Pani Prorektor do spraw studenckich i kształcenia Anna Fidelus. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WMP (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WMP

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, które odbędzie się 10.12.2020 r. o godz. 18:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.            

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Rozmowa na temat obecnej sytuacji na wydziale

5. Wolne wnioski

6. Zakończenie spotkania.

III zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że III zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 27 listopada 2020 roku (piątek) o godz.:15:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez:  Czytaj dalej

III posiedzenie WRS WNHs (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WNHs

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Historycznych, które odbędzie się 20.10.2020 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

III posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 20.10.2020 r. o godz. 11:15 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie kandydatury na stanowisko kierownika kierunku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

5. Wybór przedstawiciela do komisji ds. dydaktycznych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

6. Wybór przedstawiciela do komisji ds. odznaczeń Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW.

7. Wybór przedstawiciela do komisji ds. organizacyjno-regulaminowych Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość