Aktualności

III posiedzenie WRS WBNS (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 06.04.2021 o 10:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Zaopiniowanie programu studiów
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WSR
Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad rodziną, które odbędzie się 24.03.2021 r. o godz. 16:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 
3. Przyjęcie porządku obrad.
 
4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.
 
5. Wolne wnioski.
 
6. Zamknięcie posiedzenia.
 

IV posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się IV posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 01.03.2021 r. o godz. 14:50 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 lutego 2021 roku (piątek) o godz.:14:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link: 

  Czytaj dalej

V zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
V posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że V zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 22 stycznia 2021 roku (piątek) o godz.:15:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

I posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów Nad Rodziną,  które odbędzie się 20.01.2021 r. o godz. 18:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.           

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Wybór Przewodniczącego WRS

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS

6. Wybór Sekretarza WRS

7. Wolne wnioski

8. Zamknięcie posiedzenia

IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że IV zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 18 grudnia 2020 roku (piątek) o godz.:16:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Na posiedzeniu obecna będzie również Pani Prorektor do spraw studenckich i kształcenia Anna Fidelus. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WMP (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WMP

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, które odbędzie się 10.12.2020 r. o godz. 18:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.            

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Wybór komisji skrutacyjnej

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Rozmowa na temat obecnej sytuacji na wydziale

5. Wolne wnioski

6. Zakończenie spotkania.

Subskrybuje zawartość