Aktualności

II posiedzenie zwyczajne WRS WPK (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II zwyczajne posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które odbędzie się 04.05.2021 r. o godz. 20:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Link do spotkania: Czytaj dalej

VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VIII posiedzenie Parlamentu

Informujemy, że VIII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku (środa) o godz.:20:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

III posiedzenie zwyczajne WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WSR

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się III posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad Rodziną, które odbędzie się 21.04.2021 o 17:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams. Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie posiedzenia

 

2. Wybór komisji skrutacyjnej

 

3. Przyjęcie porządku obrad

 

4. Wybór Przedstawicieli do Komisji Rekrutacyjnej

 

5. Wolne wnioski

 

6. Zamknięcie posiedzenia.

I posiedzenie nadzwyczajne WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się I posiedzenie nadzwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 14.04.2021 r. o godz. 20:30 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia włoska.

5. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia polska.

6. Zaopiniowanie zmian w programie kształcenia dla kierunku filologia klasyczna.

7. Wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

 

III posiedzenie WRS WBNS (2020/2021)

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WBNS

Na podstawie § 27 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku, które odbędzie się 06.04.2021 o 10:00. Posiedzenie odbędzie się w formie zdalnej na platformie MS Teams.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór komisji skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Zaopiniowanie programu studiów
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VII posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VII zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 marca 2021 roku (piątek) o godz.:14:30 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link:  Czytaj dalej

II posiedzenie WRS WSR (2020/2021)

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WSR
Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się II posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Studiów nad rodziną, które odbędzie się 24.03.2021 r. o godz. 16:00 w formie zdalnej na platformie MS Teams.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia.
 
2. Wybór komisji skrutacyjnej.
 
3. Przyjęcie porządku obrad.
 
4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.
 
5. Wolne wnioski.
 
6. Zamknięcie posiedzenia.
 

IV posiedzenie WRS WNH (2020/2021)

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNH

Na podstawie § 27 ust. 4. Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się IV posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych, które odbędzie się 01.03.2021 r. o godz. 14:50 w formie zdalnej na platformie MS Teams.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór komisji skrutacyjnej.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Omówienie bieżących spraw dotyczących wydziału.

5. Wolne wnioski.

6. Zamknięcie posiedzenia.

VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS (2020/2021)

Pager item text: 
VI posiedzenie Parlamentu SaS

Informujemy, że VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu SaS odbędzie się 26 lutego 2021 roku (piątek) o godz.:14:00 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Do spotkania będzie można dołączyć poprzez poniższy link: 

  Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość