Kadencja 2011/2012

Prezydium:

Głuchowski Paweł - Przewodniczący
Hala Krystian - Wiceprzewodniczący
Wacław Aleksandra Alicja - Sekretarz

Reprezentanci:

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

 1. Kubisiak Paulina Małgorzata (Inżynieria środowiska)
 2. Krzyczkowska Monika (Inżynieria środowiska)

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 1. Marek Mateusz Michał (Filozofia) zastąpiony przez Mariusz Baj (Psychologia)
 2. Szewc Anna (Psychologia)

Wydział Nauk Humanistycznych

 1. Dzieduszycka Zofia Helena (Kulturoznawstwo) zastąpiona przez Aleksandra Siwek (Filologia Polska)
 2. Kaniuk Edwin Łukasz (Filologia polska)

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

 1. Bereza Dominika (Archeologia)
 2. Leszek Karolina (Europeistyka)
 3. Serafin Radosław Mariusz (Europeistyka)
 4. Szymańska Dominika Klaudia (Socjologia)
 5. Wacław Aleksandra Alicja (Ekonomia)

Wydział Matematyczno – Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych

 1. Kowalewska Alicja (Informatyka i ekonometria)
 2. Kulesza Marcin (Informatyka)

Wydział Nauk Pedagogicznych

 1. Ligęza Ewelina (Pedagogika)
 2. Nizielska Małgorzata Justyna (Pedagogika)  

Wydział Prawa i Administracji

 1. Cieślak Mateusz Michał (Prawo)
 2. Tarnacki Damian Franciszek (Administracja)
 3. Turkot Magdalena (Prawo)

Wydział Teologiczny

 1. Bednarska Julia Katarzyna (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)
 2. Ciećko Szymon Krzysztof (Teologia)
 3. Hala Krystian (Dziennikarstwo i komunikacja społeczna)

Wydział Studiów nad Rodziną

 1. BojarskiI Sebastian Łukasz (Nauki o rodzinie)
 2. Sokół Radosław (Nauki o rodzinie)

Wydział Prawa Kanonicznego

 1. Głuchowski Paweł (Prawo kanoniczne)
 2. Nadolczak Arnold Robert (Prawo kanoniczne)