Przejdź do treści

V posiedzenie zwyczajne Parlamentu Studentów UKSW

Na podstawie §4 pkt 3 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW z dnia 24 maja 2021 r. oficjalnie zwołuję się IV posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Posiedzenie odbędzie się w formie stacjonarnej w dniu 26 KWIETNIA 2023 roku o godz. 19:00 na Kampusie Wóycickiego.

1. Otwarcie V posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór komisji skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Informacje Prezydium Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

6. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW

7. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Samorządu Studentów UKSW

8. Informacje Komisji Rewizyjnej Samorządu Studentów UKSW

9. Sprawozdanie z działania komisji senackich i innych organów kolegialnych

10. Sprawozdania kwartalne Wydziałowych Rad Studentów

11. Uzupełnienie składu Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia

12. Przyjęcie protokołu z IV posiedzenia Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie V posiedzenia zwyczajnego Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Marszałek Parlamentu Studentów UKSW

24 kwietnia 2023