Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2017/2018

Przewodnicząca Komisji:
Karolina Rempalska

Sekretarz Komisji:
Zuzanna Kurkus

Członkowie Komisji:
Joanna Federczyk
Maciej Opala
Beata Tomczyk

Kontakt:
wybory@samorzad.uksw.edu.pl

 

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu jest organem odpowiedzialnym za ogłoszenie i przeprowadzenie wyborów do Wydziałowych Rad Studentów oraz powołanie delegatów wydziałowych do Parlamentu Samorządu Studentów. W skład OKWS wchodzi 5 Studentów Uczelni, powołanych przez Rektora na wniosek Parlamentu.

Do zadań OKWS należy:

 1. ustalanie szczegółowego kalendarza czynności wyborczych na Uczelni;
 2. nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów na Wydziałach poprzez:
  1. delegowanie swoich przedstawicieli na wybory wydziałowe,
  2. kontrolę prawidłowości sporządzenia protokołów wyborczych WKWS;
 3. opiniowanie protestów wyborczych;
 4. występowanie z wnioskiem do Rektora o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec osób utrudniających przeprowadzenie wyborów;
 5. wnioskowanie do Rektora o przekazanie sprawy dyscyplinarnej do Sądu Koleżeńskiego zamiast przekazania jej rzecznikowi dyscyplinarnemu;
 6. przeprowadzenie wyborów, w szczególności:
  1. drukowanie kart wyborczych,
  2. drukowanie obwieszczeń wyborczych,
  3. zarządzanie terminów wyborów na Wydziałach,
  4. rejestracja kandydatów,
  5. przygotowanie protokołów wyborczych,
  6. inne działania niezastrzeżone na rzecz WKWS;
 7. rozwieszanie obwieszczeń wyborczych na terenie Uczelni;
 8. rozmieszczanie informacji wyborczych na stronie internetowej Samorządu;
 9. ogłaszanie wyników wyborów.

________________________________

Wybory do Wydziałowych Rad Studentów
9–13 maja 2017 r.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy złożyć OKWS lub wysłać na adres e-mail wybory {malpa} samorzad.uksw.edu.pl następujące dokumenty:

 1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (formularz do pobrania).
 2. Listę poparcia z podpisami co najmniej 25 osób, popierających kandydaturę (formularz do pobrania).
 3. Zaświadczenie o statusie studenta na wydziale, na którym Kandydat ubiega się o mandat w WRS (zaświadczenie wydanie nie wcześniej, niż 14 dni przed zgłoszeniem kandydatury).

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2016/2017

Przewodniczący Komisji
Dariusz Chustecki (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

V-ce Przewodnicząca Komisji
Karolina Rempalska (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

Sekretarz Komisji
Paulina Szymonik (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

Pozostali członkowie Komisji:
Kamil Gromadzki (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)
Magda Nowakowska (powołanie: Decyzja 3/2016 Prorektora ds. studenckich)

________________________________

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów UKSW — kadencja 2015/2016

Przewodniczący Komisji
Dariusz Chustecki (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich | SaS-440/W/18/2015)

V-ce Przewodnicząca Komisji
Magdalena Wolińska (powołanie: Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich | SaS-440/W/23/2015)

Sekretarz Komisji
Karolina Rempalska (powołanie: Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich | SaS-440/W/23/2015)

Pozostali członkowie Komisji:
Aleksandra Stryjek (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich)
Karol Kaliński (powołanie: Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich)

Byli członkowie:
Anna Kojro (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia | wygaszenie: SaS-440/KR/46/2015 + Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia)
Paula Popczyk (powołanie: Decyzja 14/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia | wygaszenie: SaS-440/KR/47/2015 + Decyzja 29/2015 Prorektora ds. studenckich i kształcenia)

Kontakt: wybory@samorzad.uksw.edu.pl

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy201.92 KB
Lista poparcia172.01 KB