Zarządzenie wyborów uzupełniających do Wydziałowych Rad Studentów w kadencji 2017/2018

Zarządzenie wyborów uzupełniających do Wydziałowych Rad Studentów w kadencji 2017/2018

II posiedzenie WRS WPiA

II posiedzenie WRS WPiA

Wielkie Otrzęsiny UKSW

Wielkie Otrzęsiny UKSW

III posiedzenie Wydziałowej Rad Studentów WFCh

III posiedzenie Wydziałowej Rad Studentów WFCh

II posiedzenie WRS WPK

II posiedzenie WRS WPK

II posiedzenie WRS WNP

II posiedzenie WRS WNP

II posiedzenie WRS WNH

II posiedzenie WRS WNH

II Posiedzenie WRS WT

II Posiedzenie WRS WT

II posiedzenie Wydziałowej Rad Studentów WFCh

II posiedzenie Wydziałowej Rad Studentów WFCh

II posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ

II posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ

III posiedzenie Parlamentu

Pager item text: 
III posiedzenie Parlamentu
III posiedzenie zwyczajne parlamentu odbędzie się 5.10.2016 r. o godz. 16.45 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 bud. 21 s. 327. 
 


Proponowany porządek obrad

Posiedzenie WRS WPK

Pager item text: 
Posiedzenie WRS WPK

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuję pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Prawa Kanonicznego na dzień 01.10.2016 r. o godz. 12.00 w pok. 113, ul. Dewajtis 5. 

 

Porządek obrad: 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

2. Sporządzenie listy obecności 

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej 

4. Wybór Przewodniczącego WRS WPK 

5. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WPK 

6. Wybór Sekretarza WRS WPK

7. Wolne wnioski 

8. Zamknięcie posiedzenia

 

Dawid Niemczycki Czytaj dalej

Posiedzenie WRS WNHiS

Pager item text: 
Posiedzenie WRS WNHiS

Drugie posiedzenie WRS WNHiS, 20.09.2016, sala 419 bud. 23, godzina 11:30

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia WRS
6. Wybór przedstawicieli do Rady Instytutu Politologii
7. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
8. Wolne wnioski
9. Zamknięcie posiedzenia

Program stypendialny „Dream NEW”

Pager item text: 
Program stypendialny

Program „Dream NEW” – największy program stypendialny Initiative for Transparency in Educational Grants - jest skierowany do wszystkich studentów.

Jego inicjatorzy zamierzają przyznać 8 stypendiów o łącznej wartości 60.000 € (7.500 € na osobę), co umożliwi zrealizowanie semestru nauki w jednym z ośmiu uniwersytetów w Nowej Zelandii. W ciągu ostatnich kilku lat organizatorom udało się już stworzyć 24 programy stypendialne, w sumie o wartości 155,000 €.

Rzecznik Praw Studenta

Pager item text: 
Recznik
Rzecznik Praw Studenta jest komisją działającą przy Zarządzie Samorządu Studentów. Podstawowymi zadaniami Rzecznika jest ochrona praw Studentów oraz upowszechnianie inicjatyw mających na celu rozwój Studentów. Rzecznik Praw Studenta zajmuje się także pomocą Studentom szczególnie w zakresie ich praw i obowiązków oraz zaszczepianiem świadomości prawnej w społeczności Studentów UKSW. 
 
Funkcję Rzecznika Praw Studenta pełni  Karolina Błaszczyk, studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji.

Kontakt:
rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl

VI Międzynarodowe Igrzyska Sportowe „Onko-Olimpiada” 2016

Pager item text: 
„Onko-Olimpiada” 2016

Serdecznie zachęcamy do udziału w tym wolontariacie!
Więcej informacji znajdziecie na stronie: www.spelnionemarzenia.org.pl
Od 18 do 21 sierpnia obiekty sportowe Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie zamienią się w miejsce niezwykłego spotkania ogromnej rzeszy wyjątkowych sportowców. W tych dniach odbędzie się jedyna świecie igrzyska sportowe, w których udział wezmą dzieci oraz młodzież z chorobami nowotworowymi.
Fundacja Spełnionych Marzeń po raz szósty zaprasza pacjentów wszystkich dziecięcych ośrodków onkologicznych w Polsce, a także reprezentacje zagraniczne do wspólnego celebrowania zwycięstwa, nie tylko w poszczególnych konkurencjach sportowych, ale to najważniejsze! Wspólnie świętujemy zwycięstwo nad chorobą nowotworową.

 

 

  Czytaj dalej

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005