IV posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS

Pager item text: 
IV posiedzenie Parlamentu
Informujemy, że na 28 listopada 2018 roku o 18.40 w bud. 21 w sali 327 na kampusie przy ul. Wóycickiego zwołuje się IV posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie obrad
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium
5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie obrad
 
Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Karolina Rempalska
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW