I posiedzenie WRS WNP (2018/2019)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNP
Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Pedagogicznych UKSW, które odbędzie się 11.10.2018 (czwartek) o 13.00 w pokoju 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS WNP
6. Wybór Z-cy Przewodniczącego WRS WNP
7. Wybór Sekretarza WRS WNP
8. Wybór członków Komisji Stypendialnej WRS WNP
9. Wybór przedstawicieli studentów do Wydziałowych Komisji
10. Wybór przedstawicieli do Rady Wydziału
11. Wolne wnioski
12. Zakończenie posiedzenia
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy