I posiedzenie WRS WMP.SNŚ (2018/2019)

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WMP.SNŚ

Na podstawie § 30 ust. 4 Regulaminu Samorządu Studentów UKSW zwołuje się pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, które odbędzie się 24.09.2018 (poniedziałek) o 15.30 w sali 004 w budynku 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podsumowanie działalności WRS w poprzedniej kadencji
6. Wybór Przewodniczącego WRS
7. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS
8. Wybór Sekretarza WRS
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy