II posiedzenie zwyczajne Parlamentu SaS

Pager item text: 
II posiedzenie Parlamentu
Informujemy, że 12 czerwca 2018 roku o 18.00 w sali 327 w bud. 21 na kampusie przy ul. Wóycickiego rozpocznie się II posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium Parlamentu
5. Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
6. Wolne wnioski
7. Zamknięcie posiedzenia
 
Na obrady zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
 
Karolina Rempalska
Marszałek Parlamentu
Samorządu Studentów UKSW