IV posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ

Pager item text: 
WRS WMP.SNS

Dnia 7 marca bieżącego roku o godzinie 16:30 w sali 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, odbędzie się IV posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów WMP.SNŚ UKSW.

 
Proponowany porządek obrad:

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Sporządzenie listy obecności.
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Omówienie planu wykonania projektu ,,Przedsesyjna Pomoc Studencka".
  6. Omówienie wstępnego planu Uroczystej Graduacji Absolwentów WMP.SNŚ 2018.
  7. Rozplanowanie budżetu WRS.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005