VII posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Pager item text: 
Parlament

Informujemy, że dnia 20 lutego b.r. na godzinę 17:00 w sali 223 w bud. Stary Gmach na kampusie przy ulicy Dewajtis 5 odbędzie się VI posiedzenie Parlamentu Samrządu Studentów.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
4. Informacje Prezydium Parlamentu
5. Wybór delegatów do OKWS
6. Wybór członka Komisji Rewizyjnej
7. Wybór przedstawiciela studentów w Senacie UKSW
8. Sprawozdanie Zarządu
9. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia zwyczajnego 
10. Przyjęcie protokołu z VI posiedzenia zwyczajnego
11.  Wolne wnioski
12. Zamknięcie posiedzenia
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych