VI zwyczajne posiedzenie Parlamentu

Pager item text: 
1

Informujemy, że dnia 17 stycznia b.r. na godzinę 17:00 w sali 201 w bud. 23 na kampusie przy ulicy Wóycickiego 1/3 odbędzie się VI posiedzenie Parlamentu Samrządu Studentów.

 Planowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej
3. Proponowany porzadek obrad
4. Informacje Prezydium Parlamentu
5. Wybór delegatów do OKWS
6. Powołanie członka Zarządu na wniosek Przewodniczącego Samorządu Studentów UKSW
7. Wybór przedstawiciela Studentów do Senatu Uczelni
8 Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
9. Przyjęcie protokołu z V posiedzenia zwyczajnego
10. Wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!