IV posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW

Pager item text: 
am

Dnia 28 listopada b.r. o godzinie 18:00 w sali 201 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3 odbędzie się IV posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów UKSW. 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór komisji skrutacyjnej
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Informacje Prezydium Parlamentu 
5. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych
6. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. mienia i finansów
7. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń
8. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej
9. Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. jakości kształcenia
10. Sprawozdanie z bierzącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
11. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia zwyczajnego
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad 
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!