III posiedzenie Wydziałowej Rad Studentów WFCh

Pager item text: 
III posiedzenie WRS WFCh

Trzecie posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej odbędzie się 19 października 2017 r. o godz 10:00 w sali 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego.

Porządek obrad : 

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór przedstawicieli do Rad Instytutu Filozofii
6. Wybór przedstawicieli do podkomisji dydaktycznej Instytutu Filozofii
7. Przyjęcie protokołu z I posiedzenia WRS WFCh
8. Przyjęcie protokołu z II posiedzenia WRS WFCh
9.Wolne Wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.