II posiedzenie zwyczajne WRS WMP.SNŚ

Pager item text: 
II posiedzenie WRS WNP.SNŚ

Dnia 12 października bieżącego roku o godzinie 16:30 w sali 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, odbędzie się II posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów WMP.SNŚ UKSW.

 
Proponowany porządek obrad:
 
1.   Otwarcie posiedzenia.
2.   Sporządzenie listy obecności.
3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału WMP.SNŚ.
6.   Wybór Przedstawicieli Studentów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej WMP.SNŚ.
7.   Wybór Przedstawiciela Studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej WMP.SNŚ.
8.   Wybór Przedstawiciela Studentów do Rady Instytutu Informatyki WMP.SNŚ.
9.   Wybór Przedstawiciela do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.
10. Wybór Przedstawiciela do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
11. Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia WRS WMP.SNŚ.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
Dnia 12 października bieżącego roku o godzinie 16:30 w sali 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, odbędzie się II posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów WMP.SNŚ UKSW.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1.   Otwarcie posiedzenia.
2.   Sporządzenie listy obecności.
3.   Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4.   Przyjęcie porządku obrad.
5.   Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału WMP.SNŚ.
6.   Wybór Przedstawicieli Studentów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej WMP.SNŚ.
7.   Wybór Przedstawiciela Studentów do Wydziałowej Komisji Wyborczej WMP.SNŚ.
8.   Wybór Przedstawiciela Studentów do Rady Instytutu Informatyki WMP.SNŚ.
9.   Wybór Przedstawiciela do Wydziałowej Komisji Dydaktycznej.
10. Wybór Przedstawiciela do Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
11. Przyjęcie protokołu z I Posiedzenia WRS WMP.SNŚ.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie posiedzenia.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005