III posiedzenie zwyczajne Parlamentu

Pager item text: 
III posiedzenie zwyczajne Parl

Dnia 9 października bieżącego roku o godzinie 16:00 w sali 223 (stara sala senacka)  na kampusie przy ul. ul. Dewajtis 5, odbędzie się III posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie obrad
2.       Wybór Komisji Skrutacyjnej
3.       Przyjęcie porządku obrad
4.       Wybór kandydata do Ogólnouczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów
5.       Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie (organizacji studenckich)

6.       Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych
7.       Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. mienia i finansów
8.       Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. kadr naukowych i odznaczeń
9.       Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i zagranicznej
10.    Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Komisji ds. jakości kształcenia
11.    Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Rady Studium Wychowania Fizycznego, Rady Studium Języków Obcych oraz Rady Bibliotecznej
12.    Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów I Instancji
13.    Wybór przedstawicieli Samorządu Studentów UKSW do Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów
14.    Wybór przedstawiciela Samorządu Studentów UKSW do Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds. Nauczycieli Akademickich
15.    Wybór składu Sądu Koleżeńskiego I Instancji
16.    Wybór składu Sądu Koleżeńskiego II Instancji
17.     Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW
18.     Przyjęcie protokołu XII posiedzenia sprawozdawczego
19.    Przyjęcie poprawek do protokołu I posiedzenia elekcyjnego
20.    Przyjęcie protokołu I posiedzenia elekcyjnego
21.    Przyjęcie protokołu II posiedzenia zwyczajnego
22.    Wolne wnioski
23.    Zamknięcie obrad

 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005