Ubezpiecz się od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Pager item text: 
Ubezpiecz się od
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
 
od 9 października rusza sprzedaż ubezpieczeń NNW z darmową kartą ISIC!!!
 
Ubezpieczenie NNW skierowane jest do wszystkich studentów i doktorantów UKSW. Samorząd Studentów, we współpracy z ISIC POLAND, ponownie przygotował wyjątkową ofertę ubezpieczenia NNW, w ramach którego każdy student lub doktorant otrzyma dodatkowo międzynarodową kartę ISIC.
 
Ubezpieczenia można nabyć:
1) za pośrednictwem strony internetowej www.uksw.isic.pl,
2) lub w siedzibach Samorządu Studentów:
• Kampus przy ul. Dewajtis, Nowy Budynek, pok. 024:
od poniedziałku do piątku - 10.00-14.00
• Kampus przy ul Wóycickiego, bud. 23, pok. 004:
od poniedziałku do piątku - 10.00-14.00
 
Pobierz wniosek ze strony lub wypełnij go na miejscu w siedzibie Samorządu Studentów.
 
UWAGA! Do wyrobienia karty ISIC niezbędna jest fotografia (jak do legitymacji)!
 
Jednorazowa opłata za przystąpienie do ubezpieczenia NNW wynosi jedynie 50 zł. To niewielki koszt z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie trwa 12 miesięcy i chroni Cię całodobowo w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terenie całej Europy.
 
Karta ISIC jest jedynym dokumentem potwierdzającym status studenta na całym świecie. Sama karta jest objęta patronatem UNESCO i została wprowadzona w 1968 roku w celu stworzenia jednolitego dokumentu identyfikacyjnego dla studentów na całym świecie.
 
Ubezpieczenie NNW chroni studentów i doktorantów rok, licząc od następnego dnia po wykupieniu.
 
Przypominamy, iż studenci, którzy w roku akademickim 2017/2018 będą odbywać praktyki są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia NNW na czas trwania praktyk. Ponadto jest to ubezpieczenie zalecane przez Studium Wychowania Fizycznego.


SKRÓCONY ZAKRES UBEZPIECZENIA

SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

20 000 PLN

trwały uszczerbek na zdrowiu

do sumy 20 000 PLN

śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku

15 000 PLN

zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych

Do sumy 2 000 PLN

dzienne świadczenie szpitalne (minimum 10 dni pobytu w szpitalu)

40 PLN, od 1 do 60 dnia pobytu w szpitalu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA (OC) – dodatkowa opłata w kwocie 10 zł

OC szkody osobowe

100 000 PLN

OC szkody rzeczowe

100 000 PLN

 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ISIC NNW

ZałącznikWielkość
WNIOSEK NNW.pdf198.26 KB