I Posiedzenie WRS WBNS

Pager item text: 
I Posiedzenie WBNS
Dnia 6 października bieżącego roku o godzinie 11:00 w sali 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, odbędzie się I posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów WBNS UKSW.
 
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór przewodniczącego WRS WBNS
5. Wybór wiceprzewodniczacego WRS WBNS
6.Wybór Przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału WBNS
7.
Wybór Przedstawicieli Studentów do Wydziałowej Komisji Stypendialnej WBNS
 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005