I posiedzenie WRS WNH

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WNH

Informujemy, że dnia 30 czerwca (piątek) o godzinie 12.00 w sali 113 w Nowym Gmachu na Dewajtis odbędzie się I Posiedzenie zwyczajne Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Nauk Humanistycznych.


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS WNH
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WNH
7. Wybór Sekretarza WRS WNH
8. Wybór przedstawicieli Studentów do Rady Wydziału
9. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.