I posiedzenie WRS WFCh

Pager item text: 
I posiedzenie WRS WFCh

Pierwsze posiedzenie Wydziałowej Rady Studentów Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz 10:30 w sali 004 w bud. 23 na kampusie przy ul. Wóycickiego.

Porządek obrad : 

1. Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzenie listy obecności
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Przewodniczącego WRS WFCh
6. Wybór Wiceprzewodniczącego WRS WFCh
7. Wybór Sekretarza WRS WFCh
8. Wolne wnioski
10. Zamknięcie posiedzenia
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.