II posiedzenie zwyczajne Parlamentu

Pager item text: 
II posiedzenie zwyczajne Parla

Dnia 14 czerwca bieżącego roku o godzinie 18:15 w sali 327 w bud. 21 na kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, odbędzie się II posiedzenie zwyczajne Parlamentu Samorządu Studentów UKSW.

Proponowany porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia
2) Wybór Komisji Skrutacyjnej
3) Przyjęcie porządku obrad
4) Sprawozdanie Zarządu Samorządu Studentów UKSW z bieżącej działalności
5) Wolne wnioski
6) Zamknięcie posiedzenia