Zarząd 2017/2018

Skład Zarządu Samorządu Studentów UKSW:

 


Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów
Łukasz Słończewski | przewodniczacy@samorzad.uksw.edu.pl

Wiceprzewodniczący Zarządu Samorządu Studentów
Maciej Sawczuk | samorzad@uksw.edu.pl

Sekretarz Zarządu Samorządu Studentów
Paulina Seremak (do 20 lutego 2018 r.)
Paweł Gralik | samorzad@uksw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Kultury
Joanna Brańska | kultura@samorzad.uksw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji
Anna Górka | promocja@samorzad.uksw.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Rozrywki
Klaudia Cichońska (do 20 lutego 2018 r.)
Paulina Seremak | rozrywka@samorzad.uksw.edu.pl

Przewodniczący Komisji Prawnej
Konrad Latoch | komisja.prawna@samorzad.uksw.edu.pl

Rzecznik Praw Studenta
Mateusz Piotrowski | rzecznik@samorzad.uksw.edu.pl