Posiedzenie WRS WPiA

Pager item text: 
Posiedzenie WRS WPiA

Posiedzenie zwyczajne WRS WPiA odbędzie się 10 stycznia 2016 roku w sali RW, o godzinie 19.15.

 

1. Otwarcie posiedzenia

2. Sporządzenie listy obecności

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej

4. Przyjęcie porządku obrad

5. Przyjęcie protokołów poprzednich posiedzeń

6. Przyjęcie uchwały ws wniosku o poszerzenie składu WKS WPiA

7. Przyjęcie uchwały ws zaopiniowania projektu uchwały o przepisywaniu ocen

8.Omówienie bieżącej działalności WRS WPiA

9.Wolne wnioski

10.Zamknięcie posiedzenia

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005