V posiedzenie parlamentu

Pager item text: 
V posiedzenie parlamentu
V zwyczajne posiedzenie Parlamentu Samorządu Studentów odbędzie się 15 grudnia br. Spotkanie odbędzie się, tak jak poprzednio, na Dewajtis w s. 223 (Nowy Gmach, poziom -1) o godz. 17.00. Poniżej planowany porządek obrad.
 
W imieniu Prezydium Parlamentu oraz Zarządu serdecznie zapraszamy na samorządowe spotkanie wigilijne, które rozpocznie się bezpośrednio po obradach, ok. godz. 19.00. 
 

 

Proponowany porządek obrad

V posiedzenia zwyczajnego

Parlamentu Samorządu Studentów UKSW 

  1. Otwarcie obrad

  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej

  3. Przyjęcie porządku obrad

  4. Informacje Prezydium Parlamentu

  5. Sprawozdanie z bieżącej działalności Zarządu Samorządu Studentów UKSW

  6. Sprawozdanie przedstawicieli w Senacie UKSW

  7. Przyjęcie protokołu IV posiedzenia zwyczajnego

  8. Wolne wnioski

  9. Zamknięcie obrad