IV posiedzenie WRS WNHiS UKSW

Pager item text: 
IV posiedzenie WRS WNHiS UKSW

IV posiedzenie WRS WNHiS UKSW 30.11.2016, godz. 16:45

1.Otwarcie posiedzenia
2. Sporządzeni listy obecności

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Przyjęcie protokołu z III posiedzenia
6. Wybór przedstawicieli studentów do Komisji Dydaktycznych: INH i IS
7. Wybór przedstawiciela studentów w Wydziałowej Komisji Wydawniczej
8. Wybór przedstawiciela studentów w Wydziałowej Komisji ds. Oceny Pracowników Naukowo- Dydaktycznych
9. Wybór przedstawiciela studentów w Wydziałowej Komisji ds. Etyki Nauki i Zawodu
10. Wybór przedstawiciela studentów w Wydziałowej Komisji ds. Promocji
11. Wolne wnioski
12. Zamknięcie posiedzenia

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005