Wydziałowe Rady Studenckie 2018/2019

Wydziałowa Rada Studentów (WRS) to organ Samorządu Studentów na poziomie Wydziału.

WRS działa na rzecz wszystkich studentów danego Wydziału. Do jego kompetencji należy między innymi wydawanie opinii w imieniu wszystkich studentów, wybór przedstawicieli studentów do Rady Wydziału, Kolegium Elektorów Wydziału oraz wnioskowanie o powołanie Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

WRS wybierany jest na roczną kadencję, czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy studenci danego Wydziału.

Wydział Nauk Humanistycznych:

Przewodnicząca: Agnieszka Rutkowska 
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Tomczyk
Sekretarz:  Karolina Rempalska
Członek: Dominika Gmitrzak

kontakt przez wiadomość: https://www.facebook.com/wnh.uksw

 

Wydział Nauk Pedagogicznych

Przewodnicząca: Aleksandra Strzelecka
Wiceprzewodniczący: Marcin Bielecki
Sekretarz: Aleksandra Szatańska
Członek: Ewelina Łacna

kontakt przez wiadomość: https://www.facebook.com/wrs.wnp.uksw

Wydział Teologiczny

Przewodnicząca: Monika Rąpała

kontakt:

 

Wydział Prawa i Administracji

Przewodniczący: Przemysław Furmanek
Wiceprzewodnicząca: Karolina Błaszczyk
Sekretarz: Marek Konieczny
Członkowie: Krystian Bagiński, Jakub Belchowski, Anna Kostrzewa, Mateusz Piotrowski

kontakt: wpia.wrs@gmail.com

 

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych:

Przewodnicząca: Joanna Barańska
Wiceprzewodniczący: Kacper  Mąkosa
Sekretarz: Daria Sawicka
Członkowie: Monika Błaszczuk, Karolina Karczmarek, Tomasz Żyła

kontakt: wnhis.wrs@gmail.com

 

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych:

Członkowie: Mateusz Izydorek vel Zydorek, Kinga Kołota, Paulina Lis

kontakt:

 

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku:
Przewodnicząca: Karolina Ludwiniak
Wiceprzewodnicząca: Aleksandra Lis

kontakt: wrs.wbns.uksw@gmail.com

 

Wydział Studiów nad Rodziną

Przewodnicząca: Emilka Nasalska
Wiceprzewodnicząca: Ewelina Rudzińska

kontakt:

 

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej:

Przewodnicząca: Agata Wojtecka
Wiceprzewodniczący: Artur Witko
Sekretarz: Agnieszka Żelizkowicz
Członek: Łukasz Słończewski

kontakt: samorzad.wfch.uksw@gmail.com