Przedstawiciele w organach uczelnianych

Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

1. Paulina Seremak - Przewodnicząca Zarządu Samorządu Studentów UKSW
2. Karolina Rempalska - Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
3. Konrad Latoch
4. Beata Tomczyk
5. Marcin Matuszewski
6. Mariola Pirek
7. Rafał Borowy
8. Agnieszka Rutkowska

Delegat na Zjazd Parlamentu Studentów RP:
Łukasz Słończewski

Delegat do Forum Uniwersytetów Polskich:
Paulina Seremak

W skład Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
działalności studenckiej powołani zostali:

Sandrę Paruszewską z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej;
Karolinę Rempalską z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych;
Katarzynę Bernardelli z Wydziału Nauk Humanistycznych;
Joannę Barańską z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych;
Ewelinę Łacną z Wydziału Nauk Pedagogicznych;
Annę Kostrzewę z Wydziału Prawa i Administracji;
Dawida Żołnierzaka z Wydziału Prawa Kanonicznego;
Ewelina Rudzińska z Wydziału Studiów nad Rodziną;
Wiktoria Latos z Wydziału Teologicznego;
Karolina Ludwiniak z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów I Instancji:
1. Kaja Niewiadomska z Wydziału Prawa Kanoniecznego
2. Maciej Sawczuk z Wydziału Prawa i Administracji
3. Dawid Olszewski z Wydziału Prawa Kanoniecznego
4. Mateusz Izydorek vel Zydoerk z Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych
5. Anna Kostrzewa z Wydziału Prawa i Administracji

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
1. Karolina Błaszczyk z Wydziału Prawa i Administracji
2. Aleksander Dobosz z Wydziału Teologicznego
3. Ewelina Łacna z Wydziału Nauk Pedagogicznych
4. Mateusz Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji
5. Kamil Gromadzki z Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytecka Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
Anna Górka  z Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Teologicznego

 

Sąd Koleżeński:
1. Nikola Jadwiszczak z Wydziału Prawa i Administracji
2. Karolina Grabowska z Wydziału Prawa i Administracji
3. Emilika Nasalska z Wydziału Studiów nad Rodziną
4. Konrad Latoch z Wydziału Prawa i Administracji
5. Marek Konieczny z Wydziału Prawa i Administracji

Sąd Koleżeński II Instancji:
1. Tomasz Gołębiewski z Wydziału Prawa Kanonicznego
2. Jakub Belchowski z Wydziału Prawa i Administracji
3. Joanna Barańska z  Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
4. Łukasz Słończewski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji
5. Katarzyna Bernardelli z Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Przedstawiciel w Uczelnianej Komisji Wyborczej:

Konrad Latoch z Wydziału Prawa i Administracji

 
Przedstawiciel w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKSW:
 

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:
Aleksandra Strzelecka z Wydziału Nauk Pedagogicznych

Przedstawiciel w Radzie Studium Języków Obcych:
Monika Rąpała z Wydziału Teologicznego

Przedstawiciel w Radzie Studium Wychowania Fizycznego:
Michał Gnojewski z Wydziału Prawa i Administracji