Przedstawiciele w organach uczelnianych

Przedstawiciele Studentów w Senacie UKSW:

1. Łukasz Słończewsk - Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UKSW
2. Marek Konieczny - Marszałek Parlamentu Samorządu Studentów UKSW
3. Katarzyna Bernardelli
4. Karolina Błaszczyk
5. Anna Górka
6. Mateusz Izydorek vel Zydorek
7. Kaja Niewiadomska
8. Maciej Sawczuk

Delegat na Zjazd Parlamentu Studentów RP:
Łukasz Słończewski

Delegat do Forum Uniwersytetów Polskich:
Marek Konieczny

W skład Komisji Konkursowej ds. rozpatrywania wniosków o dofinansowanie
działalności studenckiej powołani zostali:

Sandrę Paruszewską z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej;
Karolinę Rempalską z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych;
Katarzynę Bernardelli z Wydziału Nauk Humanistycznych;
Joannę Barańską z Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych;
Ewelinę Łacną z Wydziału Nauk Pedagogicznych;
Annę Kostrzewę z Wydziału Prawa i Administracji;
Dawida Żołnierzaka z Wydziału Prawa Kanonicznego;
Ewelina Rudzińska z Wydziału Studiów nad Rodziną;
Wiktoria Latos z Wydziału Teologicznego;
Karolina Ludwiniak z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku.

 

Komisja Dyscyplinarna dla Studentów I Instancji:
1. Kaja Niewiadomska z Wydziału Prawa Kanoniecznego
2. Maciej Sawczuk z Wydziału Prawa i Administracji
3. Dawid Olszewski z Wydziału Prawa Kanoniecznego
4. Mateusz Izydorek vel Zydoerk z Wydziału Matematyczno Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych
5. Anna Kostrzewa z Wydziału Prawa i Administracji

Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów
1. Karolina Błaszczyk z Wydziału Prawa i Administracji
2. Aleksander Dobosz z Wydziału Teologicznego
3. Ewelina Łacna z Wydziału Nauk Pedagogicznych
4. Mateusz Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji
5. Kamil Gromadzki z Wydziału Prawa i Administracji

Uniwersytecka Komisja Dyscyplinarna ds. nauczycieli akademickich
Anna Górka  z Wydziału Nauk Humanistycznych i Wydziału Teologicznego

 

Sąd Koleżeński:
1. Nikola Jadwiszczak z Wydziału Prawa i Administracji
2. Karolina Grabowska z Wydziału Prawa i Administracji
3. Emilika Nasalska z Wydziału Studiów nad Rodziną
4. Konrad Latoch z Wydziału Prawa i Administracji
5. Marek Konieczny z Wydziału Prawa i Administracji

Sąd Koleżeński II Instancji:
1. Tomasz Gołębiewski z Wydziału Prawa Kanonicznego
2. Jakub Belchowski z Wydziału Prawa i Administracji
3. Joanna Barańska z  Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych
4. Łukasz Słończewski z Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji
5. Katarzyna Bernardelli z Wydziału Nauk Humanistycznych

 

Przedstawiciel w Uczelnianej Komisji Wyborczej:

Konrad Latoch z Wydziału Prawa i Administracji

 
Przedstawiciel w Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia UKSW:

Anna Górka z Wydziału Nauk Humanistycznych

Przedstawiciel w Radzie Bibliotecznej:
Aleksandra Strzelecka z Wydziału Nauk Pedagogicznych

Przedstawiciel w Radzie Studium Języków Obcych:
Monika Rąpała z Wydziału Teologicznego

Przedstawiciel w Radzie Studium Wychowania Fizycznego:
Michał Gnojewski z Wydziału Prawa i Administracji