Wybory do organów Samorządu Studentów UKSW

Pager item text: 
Wybory do organów Samorządu

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu uchwałą z dnia 2 kwietnia 2012 r. zarządza wybory do Parlamentu Samorządu Studentów! W załączniku znajduje się harmonogram wyborczy oraz treść uchwały. Wybory odbęda się w dniach 15 - 19 maja 2012 r., kandydaci mogą się rejestrować 16 - 24 kwietnia na kampusach na Wóycickiego oraz Dewajtis, szczegóły w harmonogramie.

Dokumenty niezbędne przy rejestracji to:

1. Pisemne wyrażenie zgody
2. Lista poparcia kandydatury do Parlamentu podpisana przez co najmniej 20 studentów danego Wydziału
3. Aktualne zaświadczenie z dziekanatu potwierdzające status studenta
4. Formularz z danymi teleadresowymi
5. Kserokopia dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość kandydata

Wzory tych dokumentów pojawią się na stronie po świętach wielkanocnych.


Pytania proszę kierować na adres: wyboryuksw@gmail.com lub dawidmalkowicz@op.pl.


Pozdrawiam serdecznie,
Dawid Małkowicz
Przewodniczący Ogólnouczelnianej
Komisji Wyborczej Samorządu

ZałącznikWielkość
WYB.Uchwala.pdf40.6 KB
WYB.Harmonogram.pdf56.75 KB