Koła Naukowe

Koła naukowe

Procedura rejestracji koła naukowego:


Wszystkie koła naukowe powinny być zarejestrowane przez Rektora UKSW. W tym celu należy złożyć w Biurze Rektorskim (p. 438) podanie (wraz z załącznikami) o rejestrację koła. Koła naukowe, które nie są zarejestrowane nie mają podstaw prawnych do ubiegania się o dotacje.

Wymagane załączniki:

  • Formularz rejestracyjny
  • Statut zatwierdzony przez mecenasa (p. 431)
  • Wykaz członkóe koła
  • Wykaz członków zarządu
  • Protokół z posiedzenia założycielskiego

Jeżeli dane koła naukowego uległy zmianie należy wypełnić formularz aktualizacyjny i złożyć go w Biurze Rektorskim, p. 438.