PLAN KAMPUSÓW UKSW

Budynki kampusu im. ks. prof. Ryszarda Rumianka przy ul. Wóycickiego

4 - Studium Wychowania Fizycznego, Studium Języków Obcych,
     Niezależne Zrzeszenie Studentów UKSW
12 - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych
14 - Instytut Psychologii
15 - Wydział Nauk Pedagogicznych
17 - Wydział Prawa i Administracji
19 - Instytut Ekologii i Bioetyki
21 - Auditorium Maximum, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy.   
       Szkoła Nauk Ścisłych (dziekanat), Biuro Karier, Centrum Szkoleń
       i Doradztwa Zawodowego
23 - Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział Filozofii
      Chrześcijańskiej, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Dział Pomocy Materialnej dla Studentów, Biuro Rekrutacji, Biuro Samorządu Studentów UKSW (pok. 004)

 

Budynki kampusu przy ul. Dewajtis

S - Stary Budynek, Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Teologiczny, Biuro Samorządu Studentów UKSW (pok. 004)
Ł - Łącznik, Władze Rektorskie
N - Nowy Budynek, Wydział Nauk Humanistycznych