Wybory

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjęła uchwałę w dniu  23 marca 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Wybory do Wydziałowych Rad Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie (WRS UKSW) wyznacza się na dni 8–12 maja 2018 r.


Ustalono następującą liczbą mandatów do obsadzenia:

1) Wydział Biologii i Nauk o Środowisku – 5 mandatów;
2) Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – 5 mandatów;
3) Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych – 5 mandatów;
4) Wydział Nauk Humanistycznych – 5 mandatów;
5) Wydział Nauk Historycznych i Społecznych – 6 mandatów;
6) Wydział Nauk Pedagogicznych – 5 mandatów;
8) Wydział Prawa i Administracji – 8 mandatów;
9) Wydział Prawa Kanonicznego – 5 mandatów;
9) Wydział Studiów nad Rodziną – 5 mandatów;
10) Wydział Teologiczny – 6 mandatów.
 

Harmonogram wyborczy:

Rejestracja Kandydatów – 17–20 kwietnia 2018 r.
Kandydaci do WRS UKSW zobowiązani są do dostarczenia osobiście lub  drogą elektroniczną pod adres
wybory@samorzad.uksw.edu.pl do OKWS wypełnionego formularza zgłoszeniowego, listę poparcia z minimum 25 podpisami oraz zaświadczenie z dziekanatu o statusie studenta.

Dyżury OKWS w dniach rejestracji:

17 kwietnia [wtorek] – 11.15-15.00
18 kwietnia [środa] – 11.15-15.00
19 kwietnia [czwartek] – 11.15-15.00
20 kwietnia [piątek] – 11.15-15.00

Zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów będą przyjmowane w siedzibach Samorządu
Studentów UKSW:
przy ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 004 przy ul. Dewajtis, Stary Gmach, pok. 024

Adres, pod który należy przesyłać zgłoszenia kandydatur do Wydziałowych Rad Studentów
(WRS UKSW) to: wybory@samorzad.uksw.edu.pl .

Obwieszczenie o liście kandydatów – do 2 maja 2018 r.
Obwieszczenie o Wydziałowych Komisjach Wyborczych Samorządu – do 5 maja 2018 r.
Obwieszczenie o wzorze kart do głosowania – do 6 maja 2018 r.
Głosowanie odbędzie się w dniach 8–11 maja 2018 r. w godzinach 11.15- 15.00 oraz 12 maja w godzinach 11.15-13.30.

Miejsca głosowania dla poszczególnych wydziałów:
1) kampus przy ul. Dewajtis, hol przy szatni w Nowym Gmachu - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Teologiczny, Wydział Prawa Kanonicznego, Wydział Nauk
Humanistycznych,
2) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy szatni w budynku 21 - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Wydział Prawa i
Administracji, Wydział Nauk Pedagogicznych,
3) kampus przy ul. Wóycickiego, hol przy portierni w budynku  23 - miejsce głosowania dla
wydziałów: Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, 
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych, Wydział Studiów nad Rodziną.

Ogólnouczelniana Komisja Wyborcza
Samorządu Studentów UKSW

ZałącznikWielkość
Formularz zgłoszeniowy.pdf237.84 KB
Lista poparcia.pdf155.96 KB