Parlament Samorządu Studentów

Parlament obok Zarządu jest jednym z dwóch głównych organów Samorządu Studentów. Jest to organ uchwałodawczy, który zajmuje się projektami regulacji prawnych obowiązujących studentów oraz wydaje opinie na temat regulacji proponowanych przez władze uczelni.

W Parlamencie każdy wydział ma swoich przedstawicieli, którzy uzyskują mandat w wyborach tajnych. Z każdego wydziału mandat uzyskuje dwóch studentów na których oddano najwięcej głosów.

Nad sprawnością prac Parlamentu czuwa Prezydium, w skład którego wchodzi: Marszałek Parlamentu, Wicemarszałek oraz Sekretarz.

Parlamentarzyści pracują podczas posiedzeń zwyczajnych – odbywających się raz w miesiącu, posiedzeń nadzwyczajnych – zwoływanych ze względu na potrzebę pilnego rozstrzygnięcia konkretnych zagadnień, jak i w powoływanych komisjach – których członkowie wyznaczeni są do wykonania stricte określonych zadań.

Parlament również dokonuje nadzoru nad działalnością Zarządu Samorządu mogąc udzielać mu zaleceń, kontrolować jego pracę oraz je oceniać.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach

Samorząd Studentów UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
tel. (22) 561 88 17 (pn.-pt. w godz. 9.00-15.00)
 e-mail samorzad@uksw.edu.pl
Konto: BRE S.A. 21 1140 1010 0000 3670 1200 1005